Izabrati jezik:

DioRibe Jadranskog mora. Katalog

Ovo je riba iz roda Notacanthus, porodice Notacanthidae, reda Bodljikave jegulje (Notacanthiformes), nadreda Elopomorpha. (Šiljorepan. Foto © Alexei Orlov. fishbase.org) Šiljorepana (Notacanthus bonaparte) je prvi opisao francuski francuski prirodnjak Antonio Risso (1777-1845), 1840.godine. Živi na dubinama od 480 do 2000 metara. Drži se u blizini dna. Maksimalna zabilježena dužina je 26…

Ova riba pripada rodu Murina (Muraena), podporodice Muraeninae, porodice Muraenidae, podreda Anguilloidei, reda Jegulje (Anguilliformes), nadreda Elopomorpha. (Murina / murina žutošarka. Foto © marocpechealacanne.ma) Murinu / murinu žutošarku (Muraena helena) prvi je opisao 1758. godine švedski naučnik Karl fon Line (Carl Linnaeus, 1707 – 1778). Živi na dubinama od 1 do…

Ovo je riba iz roda Enchelycore, podporodice Muraeninae, porodice Muraenida, podreda Anguilloidei, reda Jegulje (Anguilliformes), nadreda Elopomorpha. (Šiljatozuba murina. Foto © Sacha Lobenstein. enelmar.es) Šiljatozubu murinu (Enchelycore anatina) je prvi opisao 1838. godine britanski sveštenik i prirodnjak Richard Thomas Lowe (1802—1874). Živi na dubinama od 3 do 60 metara, krije se…

Ovo je riba iz roda Gymnothorax, podporodice Muraeninae, porodice Muraenidae, podreda Anguilloidei, reda Jegulje (Anguilliformes), nadreda Elopomorpha. (Murina crnka. Foto © Sacha Lobenstein. enelmar.es) Murinu crnku (Gymnothorax unicolor) je prvi opisao francuski botaničar i ihtiolog François Delaroche (1781—1812), 1809. godine. Živi na dubinama do 20 metara, drži se stjenovitih obala, krije…

Ova riba pripada rodu Chlopsis, porodice Chlopsidae, podreda Anguilloidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Crvojeguljka / Lažni ugor. Foto © Pierpaolo Consoli. fishbase.org) Crvojeguljku, lažnog ugora, ili dvobojnu jegulju (Chlopsis bicolor) prvi put je opisao 1810. američki prirodnjak, zoolog i botaničar Constantine Samuel Rafinesque (1783-1840). Živi na dubinama od 80 do 365 metara.…

Ova riba pripada rodu Ariosoma, podporodice Bathymyrinae, porodice Congridae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Ugor zlatar. Foto © Sacha Lobenstein. enelmar.es) Ugra zlatara (Ariosoma balearicum) prvi put je opisao 1809. francuski botaničar i ihtiolog François Delaroche (1781—1812). Živi na dubinama do 730 m, češće u dijapazonu 20-100 m. Raste do…

Ova riba pripada rodu Conger, podporodice Congrinae, porodice Congridae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Ugor ili gruj. Foto © Roberto Pillon. fishbase.org) Ugra ili gruja (Conger conger) prvi put je opisao 1758. švedski prirodnjak Karl fon Line (Carolus Linnaeus, 1707-1778). Ugor je najkrupniji predstavnik reda jegulja, dostiže dužinu do 3 m i…

Ova riba pripada rodu Gnathophis, podporodice Congrinae, porodice Congridae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Ugor usnavac ili dugonosac. Foto © Jo Langeneck. it.wikipedia.org) Ugra usnavca ili dugonosca (Gnathophis mystax) prvi put je opisao 1809. francuski botaničar i ihtiolog François Delaroche (1781—1812). Krije se, kako i većina predstavnika reda jegulja, tokom dana u mulju…

Ova riba pripada rodu Facciolella, porodice Nettastomatidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Čarobni patkokljunac / čarobni patkokljunić. Foto © OCEANA. flickr.com/photos/oceanaeurope) Čarobnog patkokljunca / čarobnog patkokljunća (Facciolella oxyrhyncha) prvi put je opisao italijanski ihtiolog i paleontolog Cristoforo Bellotti (1823-1919). Čarobni patkokljunac se često krije u pećinama, koje se nalaze na…

Ova riba pripada rodu Nettastoma, porodice Nettastomatidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Patkokljunić / patokljunčić. Foto © OCEANA. flickr.com/photos/oceanaeurope) Patkokljunića / patokljunčića (Nettastoma melanurum) prvi put je opisao 1810. američki prirodnjak, zoolog i botaničar Constantine Samuel Rafinesque (1783-1840). Živi na dubinama od 330 do 860 m, ipak susreti sa…

Ova riba pripada rodu Apterichtus, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Zmija crnonoska. Crtež © colapesce.xoom.it) Zmiju crnonosku (Apterichtus anguiformis) prvi put je opisao 1877. njemački prirodnjak, zoolog i pronalazač Wilhelm Peters (1815-1883). Danju se zarivaju u pješčano ili muljevito dno na dubinama od 10 do 250…

Ova riba pripada rodu Apterichtus, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Zmija dugonoska. Foto © Mario Pesce. mariopesct.com; flickr.com/photos/pescemario) Zmiju dugonosku (Apterichtus caecus) prvi put je opisao 1758. švedski prirodnjak Karl fon Line (1707-1778). Danju se skriva u šupljinama na pješčanom dnu, noću lovi rakove i sitnu ribu. Živi…

Ova riba pripada rodu Dalophis, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Zmija gušavica / gušava zmija. Foto © Xavier Salvador. flickr.com/photos/fundaciomar) Zmiju gušavicu / gušavu zmiju (Dalophis imberbis) prvi put je opisao 1809. francuski botaničar i ihtiolog François Delaroche (1781 -1812). Drži se dubina od 20 do…

Ova riba pripada rodu Echelus, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Ugor glavan / zmija glavatica. Foto © Gianni Neto. www.giannineto.com / naturamediterraneo.com) Ugra glavana / zmiju glavaticu (Echelus myrus) prvi put je opisao 1758. švedski prirodnjak Karl fon Line (Carolus Linnaeus, 1707-1778). Žive na dubinama od 3 do…

Ova riba pripada rodu Ophichthus, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Zmija riđoglava. Foto © greekwildlife.gr) Zmiju riđoglavu (Ophichthus rufus) prvi put je opisao 1810. američki prirodnjak, zoolog i botaničar Constantine Samuel Rafinesque (1783-1840). Danju se skriva u šupljinama muljevitog dna, izlazi u lov na beskičmenjake i…

Ova riba pripada rodu Ophisurus, podporodice Ophichthinae, porodice Ophichthidae, podreda Congroidei, reda Anguilliformes, nadreda Elopomorpha. (Zmija zubuša. Foto © slobodnadalmacija.com) Zmiju zubušu (Ophisurus serpens) prvi put je opisao 1758. švedski prirodnjak Karl fon Line (Carolus Linnaeus, 1707-1778). Kao i većina predstavnika ovog reda vodi noćni život, danju se zariva u pijesak ili…